Saturday, May 24, 2008

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ( Karnataka State Assembly Election Results 2008 )

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

http://search.eci.gov.in/ae_2008e/newsflash/S10/Newsflash_fs.htm

No comments: